Skip to content

Adatvédelmi irányelvek

Politica de confidențialitate a site-ului web www.benedek.ro deținut de S.C. Arterimpex S.R.L.

Stimați vizitatori,

Bun venit pe site-ul nostru www.benedek.ro

Ne bucuram că vizitați pagina noastră web, apreciind informațiile și noutățile oferite despre produsele, magazinele și echipa noastră.

Prin intermediul prezentei politici de confidențialitate a datelor, dorim să vă informăm cu privire la natura, scopul și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal și a drepturilor pe care le au persoanele vizate de prelucrare.

Trebuie să știți că utilizarea paginii noastre de internet www.benedek.ro. este posibilă fără indicarea datelor personale ale celor care vizitează site-ul.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor este totuși necesară și nu există un temei legal sau un contract pentru o astfel de prelucrare, prelucrarea datelor se va face după solicitarea și obținerea consimțământului persoanei vizate, conform prevederilor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor (GDPR).

Site-ul nostru are un caracter informativ și conține date despre produsele din carne și mezeluri realizate sub marca „Benedek” la fabrica de prelucrare a cărnii  deținută de societatea Arterimpex S.R.L. în Mun. Gheorgheni, str. Kossuth Lajos, nr. 239, jud. Harghita, care sunt comercializate la nivel regional, național și european, informații despre magazinele noastre de prezentare, rețeaua de distribuție, prezentarea echipei de conducere etc.

Pe pagina noastră sunt afișate numai datele personale (nume, prenume, adresele de e-mail și nr. de telefon) ale managerului și cordonatorilor diverselor departamente din cadrul societății Arterimpex, ca persoane de contact pentru cei interesați de o eventuală colaborare, iar publicarea acestor date pe pagina noastră web se face în baza consimțământului liber și voluntar al persoanelor vizate, dat în prealabil.

Arterimpex SRL respectă datele personale ale persoanelor vizate și nu va procesa mai multe date decât este necesar pentru realizarea scopului pentru care pagina de web a fost realizată, respectiv pentru informarea clienților.

Ce date sunt prelucrate pe site-ul nostru?

Site-ul nostru colectează o serie de date și informații generale: informații de identificare care nu sunt personale, de tipul celor puse la dispoziție în mod obișnuit de navigatoarele și serverele web, cum ar fi tipul de navigator, sistemul de operare folosit, limba preferată, situl de referință, data și ora accesării etc.

De asemenea, sunt colectate potențiale informații personale de identificare, cum ar fi adresele Internet Protocol (IP), furnizorul de servicii de internet etc.

Aceste date sunt colectate în scopul unei mai bune înțelegeri a modului cum vizitatorii folosesc site-ul web și pentru a putea furniza un conținut corect al conținutului site-ului, optimizarea conținutului site-ului, asigurarea viabilității pe termen lung a sistemelor noastre informatice și furnizarea către autorități a informațiilor necesare în cazul unor incidente de securitate;

Divulgăm posibile informații personale de identificare și informații personale de identificare numai administratorilor de proiecte, angajaților, contractorilor și organizațiilor afiliate care trebuie să cunoască acele informații pentru a le procesa în numele societății Arterimpex S.R.L. și care au fost de acord să nu le divulge altora.

O altă situație în care acest date pot fi divulgate, este aceea în care există o solicitare oficială în acest sens din partea autorităților competente ale statului, sau dacă persoana vizată își dă acordul ca informațiile sale să fie partajate.

Temeiul legal al prelucrării datelor personale:

  • interesele noastre legitime în furnizarea eficientă de informații pentru vizitatori;
  • consimțământul explicit dat de persoana vizată;
  • obligațiile legale.

 

Drepturile persoanelor vizate

Orice persoană fizica ale cărei date personale au fost prelucrate de noi, are următoarele drepturi:

– dreptul de a fi informat cu privire la  datele personale prelucrate și scopul prelucrării;

– dreptul de acces (în baza căruia puteți afla dacă datele dvs. personale sunt prelucrate sau nu, de unde provin, cine le procesează, cu ce scop, pe ce perioadă de timp, unde sunt stocate).

– dreptul la rectificare (puteți solicita modificarea sau corectarea datelor dvs. personale);

– dreptul de a solicita ștergerea datelor (persoana vizată poate să ceară ca datele sale personale să fie șterse, dacă nu există o obligație legală a operatorului de a păstra aceste date);

– dreptul la portarea datelor (transferarea datelor de la un operator la altul);

– dreptul la opoziție cu privire la procesarea datelor personale;

– dreptul de a înainta o plângere către autoritatea de monitorizare;

La exercitarea oricăreia dintre aceste drepturi, în cazul în care nu există impedimente legale, cu respectarea prevederilor Regulamentului GDPR, vom da curs solicitărilor persoanei vizate și o vom informa cu privire la demersurile efectuate.

Notificarea privind încălcarea datelor cu caracter personal o vom face conform reglementarilor legale și dacă datele personale sunt compromise, vom notifica prin email persoana vizată, autoritatea de supraveghere și monitorizare, în termen de 72 ore, furnizând suficiente detalii cu privire la datele afectate și amploarea incidentului.

„Încălcarea datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesarea neautorizată a datelor personale prelucrate.

Toate informațiile care sunt colectate pe www.benedek.ro vor fi păstrate în sistemele noastre doar atât timp cât avem nevoie pentru buna funcționare a paginii web și vor fi gestionate în conformitate cu GDPR.

Site-ul nostru web conține legături/trimiteri la alte situri web oferite de părți terțe care nu sunt sub controlul nostru ( cum ar fi profilul de Facebook al companiei și pagina Youtube unde sunt încărcate materiale despre produsele și activitatea societății).

Vă rugăm să aveți în vedere că atunci când urmăriți o legătură și furnizați informații unui sit web terț, nu suntem responsabili pentru datele pe care le furnizați acelei părți terțe, având în vedere că această politică de confidențialitate se aplică numai pentru site-ul nostru web. Așadar, atunci când accesați siturile web publicate pe www.benedek.ro, vă recomandăm să citiți mai întâi politica lor de confidențialitate.

Site-ul www.benedek.ro este deținut de societatea Arterimpex S.R.L. și administrat și operat, inclusiv în ceea ce privește conformitatea cu Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) de S.C. Creathink Advertising Agency S.R.L.

Dacă aveți întrebări referitoare la politica noastră de confidențialitate sau la informațiile pe care le deținem despre dvs., ne puteți contacta prin email la adresa: dpo@arterimpex.ro

Puteți trimite pe adresa de mail de mai sus cererile, solicitările sau orice alte întrebări legate de datele dv. personale și veți primi un răspuns, în termen legal.

Menționăm că prezenta politică de confidențialitate poate fi actualizată iar schimbările vor fi afișate în această pagină.

 

Politica de Cookies

Pagina noastră de Internet folosește cookie-uri.

Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet. Multe site-uri Internet și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie ID. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al subiectului dat de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat utilizând unicul ID cookie.

Prin utilizarea cookie-urilor, putem oferi utilizatorilor site-ului nostru mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără folosirea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea site-ului nostru web.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice folosirea cookie-urilor de către site-ul nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment din browserul de Internet. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, este posibil că nu toate funcțiile site-ului nostru vor putea fi utilizate în totalitate.