REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
‚,CÂȘTIGĂ UN ROBOT DE BUCĂTĂRIE KITCHENAID”

organizat pe pagina de FACEBOOK a S.C. ARTERIMPEX S.R.L.

1. S.C. ARTERIMPEX S.R.L. – în continuare Organizatorul campaniei care se va derula pe pagina oficială de Facebook Benedek, organizează în condițiile prevăzute în cuprinsul prezentului REGULAMENT OFICIAL – obligatoriu pentru toţi participanţii – Concursul ‚,Câștigă un robot de bucătărie KitchenAid” oferind câștigătorului 1 PREMIU constând într-un robot de bucătărie marca KitchenAid, în valoare de 2 179 RON. Vezi produs

2. La acest concurs pot să participe exclusiv cetăţenii români – persoane fizice rezidente care nu intră în categoria persoanelor prevăzute la punctul 4 (în continuare: Participanții) – având capacitate deplină de exercițiu si care înțeleg să-si asume toate conditiile de participare si validare.

3. Participanții trebuie să dețină implicit și calitatea de utilizator a aplicatiei FACEBOOK, pe baza unui cont valid.

4. La Concurs nu au dreptul să participe angajații (soțul/soția, rudele de gradul I si II ai/ale angajaților) Organizatorului

5. Campania ‚, Câștigă un robot de bucătărie KitchenAid” se va desfășura în perioada 15.02.2021 – 15.04.2021, premiul urmând a fi oferit câștigătorului selectat prin tragerea la sorți, care va avea loc la data de 19.04.2021.

6. Pentru a participa la Concurs, este necesară accesarea paginii de Facebook Benedek – în cadrul căreia, utilizatorii interesati (participanții) trebuie (1) să facă cumpărături în valoare de cel puțin 50 lei de la orice magazin Benedek, (2) să intre pe pagina de internet www.benedek.ro , (3) să completeze formularul pentru concurs cu datele personale și cu numărul bonului fiscal de la cumpărături.

7. Participanții trebuie să păstreze bonul fiscal (sau bonurile fiscale) până la extragere, acesta fiind documentul doveditor al uneia dintre condițiile participării la Concurs.
8. Selectarea câstigătorului se va face pe baza numărului bonului fiscal (mai multe cumpărături, mai multe șanse de câștig) și va fi asigurată prin tragere la sorți – prin intermediul aplicatiei online https://commentpicker.com .

9. Câștigătorul își exprimă acordul pentru publicarea numelui său și a unei fotografii despre momentul preluării premiului, pe pagina de Facebook a Organizatorului.

10. În absența validării primului câstigător – sau în cazul în care acesta nu-si poate revendica si/sau valorifica premiul obtinut (indiferent de natura motivelor) – va fi reluată tragerea la sorți pentru desemnarea unui nou câstigător.

11. Participanţii îşi dau consimţământul necondiţionat la înregistrarea si procesarea datelor cu caracter personal exclusiv în scopul derulării campaniei ‚, Câștigă un robot de bucătărie KitchenAid”. Furnizarea acestora este voluntară si se limitează la datele necesare derulării concursului.

12. Datele vor fi administrate de către S.C. ARTERIMPEX S.R.L. – cu respectarea prevederior legale privind protecţia datelor

13. Informaţiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal:
Prin participarea la Concurs Utilizatorul își exprimă acordul pentru procesarea datelor sale cu caracter personal (numele – prenumele, adresa de email/telefon şi – în cazul câştigării premiului – datele complete de identificare).
Temeiul juridic al colectătii si utilizării acestor date îl constituie participarea voluntară a Utilizatorului la concursul organizat în conditiie prezentului REGULAMENT.
În privinţa operaţiunilor care intră în sfera procesării datelor cu caracter personal pe care le implică colectarea si înregistrarea datelor necesare desfăsurării concursului, tragerea la sorţi a câstigătorului prin intermediul aplicatiei online, si în cele din urmă postarea acestora pe conturile sociale – Organizatorul este considerat si are calitatea de procesator al datelor ce i-au fost încredințate.
Operaţiunile efectuate asupra datelor personale mai sus amintite, sunt asigurate de către Operator, exclusiv în scopul derulării Concursului – urmând a fi şterse din baza sa de date în termen de cel mult 30 de zile după terminarea concursului (cu exceptia datelor câstigătorilor).